Maribo Gymanstik Forening Opvisning, Lørdag den 16. Marts 2019

   

                                 Gymnastikopvisning 

 
                                                  Maribohallen
 
                                           Lørdag d. 21 marts 2020
 

Program

 
Kl. 14.15      Indmarch - Alle                                             Tenna/Maria 
 
Kl. 14.20      Velkomst                                                       Anita
 
Kl. 14.25      Microspring                                                   Simone, Christina, Lærke, Silje
                     
Kl. 14.40      Kanonkids                                                     Bettina, Sara
                
Kl. 14.55      Springpiger                                                   Tenna, Ricco,  Simone, Carsten, Josephine
                                                                            
Kl. 15.15      Mor- far – barn                                              Lisette, Sigga, Frederikke
 
Kl. 15.30      Herrehold                                                      Peder                            
                                                                                                            
Kl. 15.40      Springmix                                                      Josephine, Ricco
                     
Kl. 15.55      Rope skipping  beg.                                        Lærke, Adina
                   Rope skipping let øvet/øvet                             Maria , Christina                     
 
Kl. 16.15      Fredagsholdet                                                Anne-Marie, Tine
                                                                  
Kl. 16.25      Gæstehold                           
                                                                                                                                                       
Kl. 16.50      Udmarch, Årsmærker, Pokaler                      Alle gymnaster & instruktør
 
                      
 
 

Tak for i år

 
                     

Maribo Gymnastik Forening / Lindehusvej 4 / 4930 Maribo / Mobil nr. +45 53 81 23 04 / Jyske Bank 0682 283 563 7980 /Mobilepay/swipp 20587591/ CVR 31211999