COVID -19  til  MEDLEMMER    i MGF                                                                                                                              
I henhold til den nuværende situation omkring COVID 19 henviser vi til følgende retningslinjer:
MGF følger myndighedernes retningslinjer og vil foretage tilpasninger af tilbuddet ud fra de til enhver tid gældende retningslinjer, fra torsdag d. 29.oktober gælder følgende i MGF.  
 • Som udgangspunkt er der INGEN ADGANG for forældre. Gymnasterne skal afleveres ved døren. Hvis man har børn på de små hold, SKAL der bæres mundbind/visir hvis man sidder og venter i omklædningsrummet. 
 • Gymnaster der er fyldt 12 år, SKAL bære mundbind/visir fra indgangen, gennem omklædningsrummet og ind i hallen. Under træning skal gymnasten ikke bære mundbind/visir.
 • På holdet Forældre/barn og Musik og bevægelse må der i de kommende 4 uger KUN være én forældre pr. barn.  Vi håber der er plads til alle. Der kommer nyt info hvis dette ikke kan overholdes. Hold derfor øje med jeres mail. 
 • Der må IKKE komme forældre ind i mellemgangen eller hallen. Har dit barn på en eller anden måde behov for dig, SKAL dette aftale med instruktøren før træningens start. 
 • HUSK at klæde om hjemmefra, og forlade træningslokalet umiddelbart efter træningen er slut. Af den ind/udgang dit hold skal benytte. (Skilt på døren)
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
 • At man afspritter hænder undervejs i træningen, hvor der opfordres til det
 • At man når det er muligt, holder en afstand på 2 meter til andre personer
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde  
 • At man undgår at dele mad med andre, herunder også drikkedunk 
 • At man holder sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer
 • ”Fødselsdagskage” og lign må ikke uddeles på holdet, så længe COVID-19 udbruddet er i DK
 • Vi håber I alle vil være med til at, vi passer på hinanden, så vi fortsat kan lave gymnastik. 
 • Vi opfordrer jer forældre til at tage en snak med jeres barn om god håndhygiejne, afstand og respekt for hinanden. 
 • At man er behjælpelig med at rengøre redskaber, skal rengøres mindst efter hvert hold med sæbe og vand. (den orange sprøjte).
 • At bænke i omklædningsrum rengøres efter hvert hold, hvis knager bliver rørt skal dette rengøres af deltageren (der er engangsklude til det)
 • At HVIS du bliver smittet med Corona,  kontakter OS hurtigst muligt sms/ring 53812304 mail: Lindehus@post.tele.dk
 • Må vi som følge af COVID 19 i løbet af sæsonen lave væsentlige ændringer i tilbuddet eller helt aflyse holdet, vil der ske refusion i deltagerprisen forholdsmæssigt ud fra hvor meget af sæsonen der har været afviklet samt udgifter til opvisningsdragter, stævner m.m. Kontingentreduktion skyldes IKKE en juridisk forpligtelse, dette er en ledelsesmæssig beslutning for at sikre driften og tilgodese medlemmerne.
 • Manglende overholdelse af retningslinjerne kan medføre bortvisning fra holdet uden økonomisk kompensation.
 • Parkering - Der må om tirsdag IKKE parkers på ”bus parkeringen” ved Blæsenborg skolen, da skolen slutter sent denne dag. 
 • På holdet Spring piger og drenge 10-12 - De kommende 4 uger rykkes træningen fra kl. 18.15-19.30 pga. det nye forsamlingsforbud fra regeringen.   (4/11-25/11-2020)
 
SES
Maribo Gymnastik Forening
Bestyrelsen
 
 

     Ekstra for trænere:

  I henhold til den nuværende situation omkring COVID 19 henviser vi til følgende retningslinjer:
MGF følger myndighedernes retningslinjer og vil foretage tilpasninger af tilbuddet ud fra de til enhver tid gældende retningslinjer, fra torsdag d. 29.oktober gælder følgende i MGF.  
 • Før træning skal én af instruktørerne gå ud til indgangen og høre om der er info fra forældrene, da de ikke må gå ind.
 • At forældre afleverer gymnaster ved indgangen/p-plads, så færrest mulige kommer i træningsfaciliteten (Hvis forældre kommer ind, skal dette X af på lister.)
 • Mundbind på fra man kommer til indgangen, gennem omklædning og ind i hallen. Her må instruktørerne tage mundbindet af, indtil træningen er forbi. 
 • At trænere spritter hænder flere gange under træningen, du er den der er i berøring med flest kontaktpunkter og potentilt også i fysisk kontakt med dine deltagere  
 • Der er små spritflasker til alle instruktører - disse kan bruges, når en gymnast har været tæt på, rørt ved én eller lignende.
 • Har instruktører f.eks. rifter på hænderne, kan/må instruktøren have handsker på. Disse skal dog skiftes løbende.
 • At undgå at to efterfølgende holds deltagere møder hinanden (når der overlappes på tid, kan dette ikke undgås
 • At sikre at deltagerne er informeret om nedenstående råd og anbefalinger
 • At alle redskaber som har været i brug er rengjort med sæbe (orange sprøjte) det som ikke kan rengøres, er skrevet på seddel med redskabets navn, dato tid og underskrift, så det kan stå i mindst 72 timer.
 • Der tilbydes visir til alle instruktører, det er op til instruktører selv om man vil bruge det. 
Maribo Gymnastik Forening / Lindehusvej 4 / 4930 Maribo / Mobil nr. +45 53 81 23 04 / Jyske Bank 0682 283 563 7980 /Mobilepay/swipp 20587591/ CVR 31211999