Børneattest og samværspolitik
 

Som et middel til at forebygge seksuelle krænkelser og overgreb mod børn i idrætsforeninger kræver lovgivningen, at foreninger indhenter børneattester ved nyansættelser af instruktører og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år. Det omfatter personer, der via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene.
 
Alle som er ansat eller tilknyttet Maribo Gymnastik Forening, og som arbejder med børn under 15. år, skal derfor ved ansættelser og herefter hvert 2-3. år give samtykke til at Maribo Gymnastik Forening indhenter en børneattest. I forbindelse med længerevarende fravær fra foreningen skal der indhentes en ny børneattest ved genansættelse.
 
Børneattester opbevares af foreningens formand.

 

Hvor tit skal vi indhente attester på vores trænere, instruktører og holdledere?

Svar:
Lovgivningen kræver alene at I indhenter attester én gang på trænere, instruktør eller holdledere som er blevet fast tilknyttet foreningen efter 1. juli 2005 og som skal have direkte kontakt med børn under 15 år. 

DGI anbefaler at foreningen indhenter attester på alle trænere, instruktører og holdledere som har direkte kontakt med børn under 15 år – og at foreningen gør det med jævne mellemrum, f.eks. en gang om året eller en gang hvert andet år. 

 
Maribo Gymnastik Forening / Lindehusvej 4 / 4930 Maribo / Mobil nr. +45 53 81 23 04 / Jyske Bank 0682 283 563 7980 /Mobilepay/swipp 20587591/ CVR 31211999